Fritidspas

Fritidspas

Det er muligt for vanskeligt stillede familier at søge om tilskud til fritidslivet, et såkaldt Fritidspas. Fritidspasset kan søges som tilskud til børn mellem 0-17 år. 

Fritidspasset er et tilskud, der kan dække et kontingent og evt. udstyr som er nødvendig for at deltage i fritidstilbuddet. Der gives tilskud på op til 1500 kr. om året til kontingent og deltagerbetaling, mens tilskud til udstyr og ture vurderes i samarbejde med fritidsvejlederne.

Fritidspasset gives for et år ad gangen, hvorefter der kan genansøges.

Det er fritidsvejlederne i Fritidsbutik, som står for at administrere og uddele Fritidspas. Vejlederne giver også gerne råd og vejledning i forbindelse med opstart i fritidsaktiviteter. 
For at kunne give tilskud til både økonimisk og socialpædagogisk fritidspas har vi brug for at kende dine indtægtsforhold. ​Ved at underskrive og indsende ansøgningen giver du et samtykke til, at fritidsbutik må indhente oplysninger om dine økonimiske forhold.

Økonomisk tilskud betyder, at kommunen helt eller delvist dækker et kontingent og deltagergebyr i forbindelse med fritidsaktiviteter. Dit barn kan få økonomisk tilskud, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser.

Antal personer i familien Grænse pr. person Grænse pr. familie
1 103.200 103.200
2 78.200 156.400 
3 66.467 199.400
4  59.250  237.000
5 54.200 271.000
6 50.383 302.300
7 47.000 329.000
8 44.250 354.000

 

Oplysningspligt ved ændringer af indkomst

Efter retssikkerhedsloven § 11, stk. 2 har De pligt til at underrette kommunen, hvis der er ændringer i de meddelte oplysninger af væsentlig og varig karakter. Dette kan eventuelt ske telefonisk. Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger. Blandt andet i elektronisk form – om økonomiske forhold m.v. fra for eksempel andre offentlige myndigheder, jævnfør retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., hvis modtageren har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. De har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om Dem og deres barn/børn. De kan kræve forkerte oplysninger rettet.

 

Socialpædagogisk tilskud gives til børn med særlige behov. Husstandens indkomstforhold vil være med i vurderingen ved bevilling af dette.

Antal personer i familien  Grænse pr. person Grænse pr. familie
1 103.200 103.200
2  78.200 156.400
3  66.467 199.400
4  59.250  237.000 
5  54.200 271.000
6  50.383 302.300
7  47.000 329.000
8  44.250 354.000

Definition af børn med særlige behov*:

Børn, hvis udvikling og trivsel giver anledning til bekymring. Børn med udviklingsmæssige problemer, der påvirker barnets generelle udvikling negativt på et eller flere områder, f.eks. sprogligt, socialt motorisk og følelsesmæssigt.

*taget fra http://mks.dk/wp-content/uploads/Grundskolen/Dokumenter/SFO/B%C3%98RN-MED-S%C3%86RLIGE-BEHOV-2.doc

Eksempler på børn, som kan have særlige behov:

• Børn i sorg/krise (f.eks. dødsfald eller sygdom i familien)

• Børn berørt af skilsmisse

• Børn, som har svært ved at indgå i sociale relationer og danne venskaber

• Børn med adfærdsvanskeligheder (f.eks. meget udadrettede eller meget indadvendte børn)

• Særligt begavede børn

• Børn med fysiske handicaps eller skavanker (f.eks. overvægt)

• Børn med psykosomatiske symptomer (ondt i maven, ondt i hovedet)

• Børn fra socialt belastede familier

• Børn, som at har fået stillet en diagnose (f.eks. ADHD, Aspergers, Autisme e.l.)

 

Forudsætning for at få et socialpædagogisk tilskud er, at barnet falder ind under målgruppen og at dette kan understøttes af en fagperson i barnets omgangskreds. Det kan være en lærer, pædagog, støttekontakt, psykolog, AKT-lærer, sundhedsplejerske eller sagsbehandler.

 

Oplysningspligt ved ændringer af indkomst

Efter retssikkerhedsloven § 11, stk. 2 har De pligt til at underrette kommunen, hvis der er ændringer i de meddelte oplysninger af væsentlig og varig karakter. Dette kan eventuelt ske telefonisk. Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger. Blandt andet i elektronisk form – om økonomiske forhold m.v. fra for eksempel andre offentlige myndigheder, jævnfør retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., hvis modtageren har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. De har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om Dem og deres barn/børn. De kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Ansøg om fritidspas

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies