Skip til hoved indholdet

Velkommen til Fritidsbutik!
Selvom vores navn kunne antyde det, er vi ikke nogen almindelig kommerciel butik.
Vi er derimod Fredensborg Kommunes fritidsvejledning. 
Vores "butik" er mobil og opsøgende, og på "hylderne" er der fritidstilbud til alle kommunens børn og unge.Her på hjemmesiden kan du finde inspiration til fritidsaktiviteter i Fredensborg Kommune, information om fritidsvejledning og mulighed for at søge tilskud til fritidslivet.